INSTÄLLT – Föreningsstämma 2020, torsdag 19 mars

– – – INSTÄLLT – – – Föreningsstämma 2020 Eriksviks båtklubb EBK Tid: Torsdag 19 mars, kl 19.30 Plats: Kyrkans hus, Orminge centrum Enligt Eriksviks båtklubbs (EBK) stadgar kallas härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen aviseras via e-post, på hemsidan eriksvik.se/ebk och på anslagstavlan vid varvet. Dagordning 1. Val av ordförande till mötet 2. … Läs mer