Nyanmälan

Ansökan om medlemskap och båtplats i Eriksviks båtklubb

Observera följande:

  • För inträde krävs att sökande är lagfaren ägare till fastighet i Eriksvik (eller tillhör dennes familj) samt är medlem i ETF (Eriksviks tomtägarförening). Årsavgift i ETF måste betalas årligen.
  • Undertecknad förbinder sig att ej uthyra eller överlåta båtplatsen vilken är personlig.
  • Platsen gäller endast för nedanstående båt. Vid båtbyte tag kontakt med sekreteraren för eventuell omplacering vid brygga.
  • Medlemskapet börjar gälla från det datum då alla handlingar är inskickade samt inträdesavgift är betald.
  • Efter bryggplatsanmälan på våren fördelas alla bryggplatser först till gamla medlemmar och sedan till nya i den ordning medlemskapet började gälla.
  • Den årliga medlemsavgiften (f.n. 500:-) betalas efter att faktura från EBK erhålles.

Gör så här

  1. Fyll i nedanstående formulär. Innan du klickar på Registrera, skriv ut sidan (ctrl+p) och underteckna.
  2. Betala in inträdesavgift 2000:- till PlusGiro 70 05 31-7 eller Swish nr 123 578 8062
  3. Skicka in denna undertecknade handling tillsammans med kopia på försäkringsbrev (behövs ej för roddbåtar) till Christophe Sut, Eriksviksvägen 10, 132 36 Saltsjö-Boo


Fastighet


Båt

 

Datum och ort: …………………………………….

Namnteckning: ……………………………………..