Nyanmälan

Ansöka om medlemskap i Eriksviks Båtklubb

 • För inträde krävs att sökande är lagfaren ägare till fastighet i Eriksvik, samt är medlem i Eriksviks tomtägarförening). Årsavgift i ETF måste betalas årligen.
 • Medlem förbinder sig att att följa klubbens stadgar och ordningsregler.
 • Medlem förbinder sig att ej uthyra eller överlåta båtplatsen, vilken är personlig.
 • Platsen gäller endast för föranmäld båt. Båtbyte skall godkännas av styrelse, innan ny båt angörs vid bryggan.
 • Köplats gäller från det datum då alla uppgifter är inskickade samt inträdesavgift är betald.
 • Efter beviljat medlemskap ställs den sökande i kö. Båtplats erhålles så snart ledig plats finns, då också aktuell bryggavgift ska betalas.
 • Den årliga medlemsavgiften (f.n. 500:-) betalas efter att faktura från EBK erhålles.
 • Medlem skall kunna påvisa att dennes båt inte är behandlad med bottenfärg innehållande TBT.

Gör så här

1. Fyll i nedanstående formulär

2. Betala in inträdesavgift 1500:- till PG 70 05 31-7


  MEDLEMSUPPGIFTER


  FASTIGHETSUPPGIFTER
  BÅTUPPGIFTER