Organisation

Styrelse

kontakt  ebkstyrelse @ eriksvik.se

Funktion Ansvar Namn
Ordförande Medlemsregister, bryggplatser, lån av ramp (icke medlemmar),
övriga frågor.
Nicklas K
Vice ordförande Nyanmälning, nycklar, kö till bryggplats, båtbyten Christophe S
Kassör Fakturafrågor Nina K D
Sekreterare Webbmaster och admin Thomas P

Materialförvaltare

Lån av ramp (icke medlemmar)
uppläggningsplats, traktorn
Joakim W
Suppleant Peter F
Suppleant Lasse E

Bryggchefer/valberedning

Brygga 1
Björn S
Brygga 2
Torbjörn T
Brygga 3
Jörgen S
Brygga 4
Lars A

Endast styrelsen kan besluta om bryggplatser. Våra bryggchefer ansvarar i sin tur för ordningen vid respektive brygga, att förtöjningar och bojplacering är enligt klubbens regler och för eventuella nödvändiga omplaceringar av båtar vid bryggan. Anmäl alltid båtbyte eller behov av bryggplatsbyte via Uppdatering av medlemsuppgifter

cropped-cropped-langst_in_eriksvik.jpg

Valberedning
Bryggcheferna, ansvarar för valberedning av styrelserepresentanter inför varje årsmöte. Ordinarie representanter i styrelsen väljs på två år och suppleanter väljs på ett år i taget.