Organisation

Styrelse

kontakt  ebkstyrelse @ eriksvik.se

Funktion Ansvar Namn
Ordförande Medlemsfrågor, bryggplatser, övriga frågor. Nina K
Vice ordförande Nyanmälning, nycklar, kö till bryggplats, båtbyten Gustav M
Kassör Fakturafrågor Nina K
Sekreterare Webbmaster, admin och lån av ramp. Thomas P
Materialförvaltare Lån av ramp, uppläggningsplats, traktorn Peter F
Suppleant Lasse E 1
Suppleant Lasse E 2

Bryggchefer/valberedning

Brygga 1
Gustav C
Brygga 2
Torbjörn T (Sammankallande)
Brygga 3
Jörgen S
Brygga 4
Lars A

Endast styrelsen kan besluta om bryggplatser. Våra bryggchefer ansvarar i sin tur för ordningen vid respektive brygga, att förtöjningar och bojplacering är enligt klubbens regler och för eventuella nödvändiga omplaceringar av båtar vid bryggan. Anmäl alltid båtbyte eller behov av bryggplatsbyte via Uppdatering av medlemsuppgifter

cropped-cropped-langst_in_eriksvik.jpg

Valberedning
Bryggcheferna, ansvarar för valberedning av styrelserepresentanter inför varje årsmöte. Ordinarie representanter i styrelsen väljs på två år och suppleanter väljs på ett år i taget.