Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma!

Enligt Eriksviks båtklubbs (EBK) stadgar, kallas härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Tid: ONSDAG den 13 mars, 2024 kl. 19.00Plats: Lekplatsen hörnet Gösta Ekmans väg/Eriksviksvägen Kallelsen aviseras via e-post, på hemsidan, samt på anslagstavlan vid varvet. Dagordning Skriftliga motioner mottages i skälig tid innan årsmötet till ebkstyrelse@eriksvik.se Varmt välkomnaStyrelsen EBK

Viktiga datum 2024

13 mars Föreningsstämma 13 mars Anmälan för sommarplats öppnar 24 mars Anmälan stänger 29 mars Tilldelning av sommarplats anslås 11-12 maj Sjösättningshelg 15 maj Bryggkväll 25 augusti Anmälan för vinterplats öppnar 1 september Anmälan stänger 4 september Tilldelning av vinterplats anslås 5-6 oktober Upptagningshelg

Viktiga datum 2023

15 mars Årsmöte 15 mars Anmälan för sommarplats öppnar 26 mars Anmälan stänger 29 mars Tilldelning av sommarplats anslås 6-7 maj Sjösättningshelg 10 maj Bryggkväll 28 augusti Anmälan för vinterplats öppnar 3 september Anmälan stänger 6 september Tilldelning av vinterplats anslås 30 sept/1 okt Upptagningshelg

Viktiga datum EBK 2022

Här kommer de viktiga datumen för klubbens medlemmar under 2022 23 mars Årsmöte på Skepparholmens Konferensanläggning, Franckes väg, Kummelnäs 24 mars Anmälan för sommarplats öppnar. Stänger 1 april 30 april samt 1 maj Sjösättning 29 augusti Anmälan för vinterplats öppnar. Stänger 9 september 1-2 Oktober Upptagning

Upptagning 2-3 okt 2021

Ansökan om vinterplats görs i år via mail till EBK.Ange om du tar upp båten på egen trailer och när. Detta avgör placering på varvet.Egen upptagning skall normalt göras efter 2-3 oktober beroende av placering.Kontrollera med styrelsen om du är osäker på vad som gäller.Ansökan stänger 13/9 kl 17.00.

Upptagningsanmälan och vinterplats

Ansökan är nu STÄNGD för upptagningsanmälan.
Ange om du tar upp båten på egen trailer och när. Detta avgör placering på varvet.
Egen upptagning skall göras före eller efter helgen 3-4 oktober beroende av placering.
Kontrollera med styrelsen om du är osäker på vad som gäller.
Ansökan stänger 17/9 kl 17.00. Ansökan som ankommer senare kan ej behandlas.