Medlem

Här finner dqu som vill bli medlem eller är medlem mer information om medlemskap och båtplats.

  • Nyanmälan – ansöka om medlemskap
  • Uppdatera – uppdatera medlemsuppgifter eller bytt båt
  • Upptagning och vinterplatsanmälan – när du vill anmäla deltagande i upptagning (Anmälan stängd för tillfället. Öppnar på hösten)
  • Bryggplatsanmälan – när du vill anmäla att du vill ha en bryggplats (Anmälan stängd för tillfället. Öppnar på våren)

Övrigt
Årsmötesprotokoll

boj