Slipområdet

Allmänt2015-05-08_2636

Klubbens slipområde används för uppställning av båtar under vintern.

På sommaren används den för tillfällig parkering av medlemmars bilar samt för sjösättning och upptag via rampen.

Inget pallmaterial, presenningar eller trailers får finnas på området efter sjösättning. Vägen för rampen får inte heller blockeras.

Grinden måste låsas när man lämnar området.

Användning av ramp för icke medlem

Medlem kan låta icke medlem nyttja klubbens ramp för sjösättning och upptag. Det sker mot en avgift på 300 SEK som betalas till EBK:s konto PG 70 05 31-7
Ange ordet ”ramp” och namn på den som använt rampen.