Slipområdet

Allmänt2015-05-08_2636

Klubbens slipområde används för uppställning av båtar under vintern.

Juni – augusti används den övre planen för tillfällig parkering av medlemmars bilar. Inga båtar, vattenskotrar eller trailers får parkeras på den övre planen.

Inget pallmaterial, presenningar eller trailers får finnas på området mellan rampen och badet efter sjösättningen i maj. Vägen ner till rampen får aldrig blockeras.

Grinden och bommen måste ALLTID låsas när man lämnar området.

Användning av ramp för icke medlem

Medlem kan låta icke medlem nyttja klubbens ramp för sjösättning och upptag. Det sker mot en avgift på 300 SEK som betalas till EBK:s konto Plusgiro 70 05 31-7 eller
Swish 1235 788 062.
Ange ordet ”ramp” och namn på den som använt rampen.